در آب معمولی کاهش حل می شود و در آب گرم فراوان حل می شود. آن‌ها تیم مهمی از مواد رنگی سنتزی که با تیتر زنوبیوتیک درنظر گرفته می شوند می باشند و در در مقابل فرایندهای مجزاسازی ی زیستی مضاعف مقاوم می باشند. یکی از مورد ها بسیار کلیدی در رابطه کلیدی نیترات پتاسیم همین میباشد در رخ سوختن این ماده در آتش که اکسیدهای سمی نیتروژن ایجاد می شوند. نیترات پتاسیم یکی از حساس ترین و پر کاربردترین مواد شیمیایی در دنیا هست که در صنایع مختلفی گزینه به کار گیری قرار می گیرد. مصارف این محصول در ایجاد مواد منفجره نیز چشم میشود، به صورتی که از ترکیب ۷۵ % پتاسیم نیترات، ۱۵ % کربن و ۱۰ درصد سولفور محصولی به نام باروت به وجود می آید که به عامل وجود نیترات پتاسیم که جاذب رطوبت است، در تماس اصلی رطوبت خراب می شود. نیترات پتاسیم در ساخت مواد منفجره، ترقه، کبریت و کود استعمال می شود. نیترات پتاسیم را می اقتدار ماده اصلی تشکیل دهنده ی باروت در نظر گرفت. برای خرید نیترات پتاسیم و اطلاع از بها و فروش نیترات پتاسیم به صورت بخش اعظم و خرده ادامه مطلب را مطالعه بفرمایید. نیترات پتاسیم به شکل تجاری از واکنش کلرید پتاسیم اهمیت نیترات سدیم تهیه می شود. نیترات پتاسیم یک ادغام شیمیایی می باشد که به شکل پودری بی رنگ یا سپید وجود دارد. همین ترکیب به شتاب در دستگاه گوارش می تواند جذب گردد، لذا در صورتی که خورده شود سبب ساز مسمومیت و کاهش جذب خون و در نهایت مرگ می شود. یک لینک یونی فی مابین یون های پتاسیم و نیترات وجود دارد، براین اساس یک ترکیب یونی نیترات پتاسیم به جهت پسته محسوب می شود. زمانی که نیترات پتاسیم گرم می شود، جزء‌جزء‌کردن می شود و اکسیژن آزاد می شود . یک عدد از کاربردهای اثرگذار این ماده در تولید اسید نیتریک است که دارای افزودن اسید سولفوریک غلیظ به محلول آبی نیترات پتاسیم تولید می شود. یکی از کاربردهای موءثر این ماده در تولید اسید نیتریک می باشد که اساسی افزودن اسید سولفوریک غلیظ به محلول آبی تولید می شود. ازت و پتاسیم از عناصری میباشند که باید درطول زمان پرورش همواره به مقدارکافی ازخاک دراختیارگیاه قرارگیرد.نیترات پتاسیم یک کود کاملا محلول درآب است. زمانی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در ارتباط مهم نیترات پتاسیم برای گوجه وب وبسایت خود باشید.

ایندکسر