علامت ها خرابی بوش و حلقه پیستون شبیه می باشد. مهمترین و متداولترین نماد خرابی بوش، پیستون رینگ، روغن سوزی موتور می باشد که در این شرایط دود آبی از اگزوز بیرون می شود و روغن موتور در فواصل هنگامی کوتاه اندک می کند. یک عدد دیگر از نشانه های ضعیف شدن پیستون و حلقه و یا گشاد شدن بوش، کمتر شدن اقتدار موتور است. خب، می بایست بدانید که خودروها به هر تعداد که نیاز باشد میتوانند پیستون و سیلندر داشته باشند و پر‌نور هست که تعداد سیلندرها و نحوهٔ قرار گیری آنان کنار هم تاثیر زیادی بر بر روی اقتدار ماشین خواهد داشت. با توجه به این که چدن، فلزی فراوان سنگین تر و محکم خیس از آلومینیوم می باشد، می قدرت برای موتور های با توان و سایز های بزرگتر، از پیستون های چدنی بزرگ بهره گرفت که در اینصورت عموما اتاق احتراق را در نصیب بالای پیستون قرار می دهند. چنانچه علاوه بر خروج دود آبی از اگزوز، صدای غیر عادی در کارکرد موتور وجود داشته باشد، و یا این که این که موتور بد فعالیت نماید (تک کارکند)، احتمال شکستن حلقه پیستون را نیز بایستی در نظر گرفت. همین سه قطعه دائما با یکدیگر در اصطکاک میباشند و معمولا بر اثر کارکرد بالای موتور فرسوده می شوند. قیمت دستگاه مالامال کن سیلندر پیستون نیمه اتوماتیک به طریق کارکرد آن و میزان مرغوب بودن دستگاه بستگی دارد. به جهت اطلاع از ارزش روز ای.. به جهت اطلاع از ارزش رو.. برای اطلاع از بها روز ا.. به جهت جلوگیری از زدن پیستون در بسیاری از موتور ها از پیستون هایی به کار گیری می شود که گژن پین آنان اندکی خارج از مرکز است.این بیرون از مرکزی به طرف دامنه پیستون می باشد که منزله سطح فشار گیر مهم (شکل 10) عمی می کند. به دنبال این انبساط، نیرویی متساوی 18000 نیوتون اهمیت سرعت زیادی به کف پیستون فشار وارد می کند. پیستون های آلومینیومی در عاقبت ارتقاء دما بخش اعظم از سیلندر های چدنی منبسط می شوند و این امر ممکن هست باعث از فی مابین رفتن خلاصی پیستون شود.پیستون از جدار سیلندر عمده گرم می شود و این امر سبب می شود که گشوده هم بیشتر انبساط یابد.اما چنانچه کف پیستون خیلی داغ شود ممکن است سبب خود سوزی شود در سرانجام ترتیب احتراق به هم می خورد و ممکن می باشد موتور زخم ببیند. همینطور بهلطف الگوبرداری از پیشرانه کیتیام، قلب تپنده پالس RS200 از میزان مرغوب بودن بالا و استهلاک پایینی برخوردار می باشد که باعث شده بهاسپرت بایک باکیفیت بازار بدل شود. البته این نکته را نباید فراموش کرد که پالس باجاج RS200 یک اسپرتبایک تام نیست؛ چون قطعات کلیدی موتور مانند پیستون فورج نبوده و وارد نمودن فشار بیش از حد بهموتور، سبب ساز خرابی پیستون و رینگهای آن میشود. احتمال دارد بگویید خیر , پیستون چیست علوم نهم هواپیما داری موتور احتراق خارجی می باشد و نیازی به پیستون ندارد اما این صحیح نیست. پیشرانههای دو دوران بهطور سنتی حیاتی ترکیب نمودن روغن حیاتی بنزین روغنکاری میشوند که مطابق استانداردهای مدرن کابوسی به جهت تکثیر آلایندگی هست و روغنکاری کاملا زیانآور نامگذاری میشود؛ اما پیشرانه پیستون متقابل Achates مانند پیشرانه ماشین های همگانی بهصورت جداگانه روغنکاری میشود، به این ترتیب مشکلی در این حوزه وجود ندارد. به جهت اطلاع از ارزش روز این م.. به جهت گرفتن مشاوره و دانایی از بها نوع های متفاوت این دستگاه ها، بهترین طریق مراجعه به کارشناسان و کسب داده ها از آن هاست. رینگها مهم قرار گرفتن در اطراف پیستون فضای لقی در بین پیستون و سیلندر را کنترل و سوق دهی و محل قرار گرفتن پیستون را مهم محافظت فاصله مشخص و معلوم شده از سیلندر تهیه و تنظیم میکنند. حلقه کنترل روغن طبق معمول از دو رینگ تراش میل کروم باریک ساخته می شود که فاصله ای در بین آن‌ها قرار دیتا شده هست تا روغن خارج شود. این فاصله غالبا در میان 025/0 تا 10/0 میلیمتر (001/0 تا 004/0 اینچ) است. پیستون های بیضی شکل که برای خودداری از چسپیدن پیستون به سیلندر(گریپاژ)ساخته می شود حیاتی بعدها خاصی طرح می گردد.به طوری که در شکل 7 دیده می شود قطر پیستون که در محور تکیه گاه گژن پین قرار داراست به اندازه006/0 اینچ یا 15/0 میلیمتر از قطر دیگر کوچکتر میباشد و قطر پیستون در روی محور 45 سکو ای نسبت به محور 003.0 اینچ یا این که 075/0 میلیمتر کوچکتر از بزرگترین قطر پیستون است. سیلندر از یک محفظه تشکیل شده می باشد که پیستون در باطن آن حرکت رفت و رجوع دارد. 4. استعمال از رینگ نامرغوب می تواند به محفظه بوش جراحت برساند. واضح ست که در بلوک سیلندر یک ماشین ، به تعداد پیستون های آن بوش سیلندر تعبیه شده هست بدین ترتیب هرچقدر تعداد پیستون های یک خودرو عمده شود ، حجم و اندازه بلوک سیلندر آن ماشین هم ارتقا پیدا می کند.

ایندکسر