در صورتی که وسیلهی نقلیه حیاتی سه چرخ یا عمده باشد یک پلاک در جلو و پلاک دیگر در عقب آن کارگزاشتن میگردد. این موضوع به یکی از دغدغه های افرادی شده است که همت بر گرفتن گواهینامه ی پایه سه دارند، ولی صرفا ایراد آن ها امتحان آئین طومار و احتمالا در بخش اعظم موارد تابلو های هدایت و رانندگی است. ولی به جز مواقعی که چراغ قرمز رنگ را به ادله وقوع یک اتفاق ناگوار یا این که کار کردن کارگران، در مسیر کارگزاری کردهاند. ۱- در صورتی که وسیلهی نقلیه معیوب بوده یا به جهات فنی به کار افتادن آن در راهها خطرناک باشد. وسیلهی نقلیه عمومی که در هر شهر شمارهگذاری میشود بایستی فقط در همان شهر و منطقهای که شهربانی انتخاب می نماید به فعالیت پردازد، مگر همین که موافقت شهربانیهای مربوط حساس تغییر تحول محل فعالیت جلب شده باشد و الا از فعالیت کردن آن پرهیز خواهد شد. به علاوه ظرفیت وسایل نقلیه مسافربری در داخل آن‌ها طوری نوشته می‌شود که قابل خواندن باشد. پلاک عقب می بایست در محلی کارگزاری گردد که حیاتی نور چراغ عقب وسیلهی نقلیه قابل خواندن باشد. هر تولید کننده یا فروشنده وسیلهی نقلیه مکلف هست دفتری برای تصویب سابقهی استعمال از شمارههای ویژه و تعیین این که در چه مدت و چه تاریخی شمارهی ویژه بر روی چه وسیلهای کارگزاری و به وسیله چه افرادی از آن استعمال شده، داشته باشد. عبارت از چراغهایی می باشد که حضور وسیله نقلیه و عرض آن را از سمت عقب نشان میدهد. صاحب و مالک وسیلهی نقلیه در صورتی که بخواهد موتور یا هر یک از قطعات اساسی یا این که رنگ آن را را تغییر و تحول دهد، مکلف میباشد قبلاً مدارک مربوط را به شهربانی جهت کسب اذن تسلیم کند تا پس از تغییر و تحول آن‌ها کارت مشخصات تازه صادر گردد. ۳- در صورتی که شمارهگذاری وسیلهی نقلیه قبلاً به جهاتی ممنوع اعلام گردیده باشد. در سال های اخیر، تعداد زیاد زیادی از خدمات مدنی از رخ حضوری خارج شده و در قالب اینترنتی و غیر حضوری به شهروندان ارائه گردیده است. ۴- هر گاه دستمزد مدنی و عوارضی که به موجب مقررات به وسیلهی نقلیه تعلق گرفته پرداخت نشده باشد مگر حساس اذن مدیریت کل شهربانی. شهربانی پس از شمارهگذاری و ثبت مشخصات وسیلهی نقلیه، کارتی که حاوی مشخصات و ظرفیت آن باشد صادر و به صاحب و مالک تسلیم میکند . اگر دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ داده ها فراوان بخش اعظم در آیتم نمونه سوالات آئین نامه رانندگی در کانادا لطفا به مشاهده از وب وبسایت ما.

ایندکسر