[ad_1]
عضو NRPLUS عضو

من
n آخرین پلتفرم سیاسی وی ، انجمن ملی آموزش (NEA) ، بزرگترین اتحادیه نمایندگی حرفه من ، بار دیگر اعلام کرد که بیشتر از خانواده ها و دانش آموزان به م institutionsسسات اهمیت می دهد. بندهای اول این پلت فرم هدف آشکار NEA را بیان می کند: انجام بهترین کار برای دانش آموزان و کاهش نابرابری های نژادی. در واقع ، سیاست های آن عکس این عمل را انجام می دهد.

برخی از دستورالعمل هایی که وی برای کنگره و دولت بایدن-هریس توصیه می کند ممکن است مفید باشد. به اصطلاح مدارس محلی ، که خدمات اجتماعی همراه با آموزش ارائه می دهند ، می تواند نوعی رفاه باشد که در معرض مصالحه محافظه کارانه قرار دارد. و اما دیگران فقط بحث می کنند. NEA …[ad_2]

منبع: star-news.ir