اقدام انتخاباتی تگزاس ، بدون محافظت بررسی ملیوکلای چهار ایالت در مرکز دادگاه تگزاس ، در تلاشند تا دادگاه عالی را به لغو انتخابات ریاست جمهوری برسانند ، می گویند این دادخواست از نظر قانونی محافظت نشده ، پر از نتیجه گیری نادرست است و به سادگی ادله قانونی قبلی را مطرح می کند که به جایی نرسیده است. .

دادستان های کل در جورجیا ، میشیگان ، پنسیلوانیا و ویسکانسین پاسخ به پرونده های قضایی در تگزاس که در اوایل این هفته در دیوان عالی کشور تشکیل شد ، ارسال کرده اند.

آنها ادعا می کنند که این دادخواست در تگزاس “ادعاهای نادرستی” ایجاد می کند و “هدف آن از حق رای دادن به تعداد زیادی از رای دهندگان است”. و آنها ادعا می کنند که تگزاس حق ندارد در اولین دادخواست شکایت کند …
منبع: star-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>