انتخابات در سال 2020 – Barr: DOJ هیچ شواهدی از تقلب گسترده ندارد که نتیجه را تغییر دهدقابل پیش بینی و گسترده پیش بینی شده بود که دونالد ترامپ با شکست در انتخابات ، به ویژه با حاشیه ای به همان اندازه محدود ، با ادعای تقلب ، تلاش برای مشروعیت بخشیدن به نتیجه و تلاش های غیرقابل تصور برای یافتن اهرمی برای خنثی کردن ، پاسخ خواهد داد. . مقابله با شکست های بدون لطف یا … ادامه مطلب
منبع: star-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>