[ad_1]
عضو NRPLUS عضو

ه
اونالد ترامپ معتقد است که در انتخابات پیروز شده است. وی همچنین معتقد است دلیل عدم پیروزی وی در انتخابات تقلب گسترده آرا است. حداقل می گوید فکر می کند. وی گفت که در سال 2016 نیز به اصطلاح رای مردم را به دست آورد و به نظر می رسد تنها دلیل وی تقلب گسترده در رای گیری نبوده است. اگر دونالد ترامپ برای 22 دقیقه متوالی سعی در گفتن حقیقت ، حقیقت و هیچ چیز دیگری به جز حقیقت داشته باشد ، دلش گیر می شود و بنابراین هیچ شخص جدی او را در موضوع تقلب در رای گیری جدی نمی گیرد. این به معنای …[ad_2]

منبع: star-news.ir

ایندکسر