بازنویسی قانون اساسی ایالات متحده: محافظه کاران ، لیبرال ها و آزادیخواهان پیشنهادات خود را ارائه می دهند


عضو NRPLUS عضو

من
تی تغییر قانون اساسی دشوار است. اما دشوار نیست که کارشناسان حقوقی راجع به چگونگی صحبت کنند خواستن برای تغییر قانون اساسی بنابراین در یک تمرین سرگرم کننده ، مرکز ملی قانون اساسی (NCC) اخیراً از تیم هایی از محققان جدی محافظه کار ، لیبرال و آزادیخواه خواسته است که سند را به دلخواه خود بازنویسی کنند.

نتایج فراتر از یک گواه قدرت ماندگار نسخه اصلی است.

هر سه گروه به جای شروع از ابتدا ، قوانین موجود را اصلاح کردند. آزادیخواهان در مقدمه خود به شوخی می گویند که “تمام کاری که ما باید انجام دهیم این بود که اضافه کنیم” و منظور ما این است که “در پایان.
منبع: star-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>