[ad_1]

ترقی خواهان برای پرداخت یارانه به خانوارهای دموکراتیک با درآمد بالا نسبت به آمریکایی های با بودجه متوسط ​​بسیار خوشحال هستند.


[ad_2]

منبع: star-news.ir

ایندکسر