[ad_1]
عضو NRPLUS عضو

ه
دموکراتها آنها می خواهند ثابت کنند که آنها حزب حاشیه نشینان و مستضعفین هستند. اما آنها همچنین چیزهایی را برای فرزندان خود می خواهند.

در حال حاضر ، هر حوزه انتخابیه دموکرات ها در حالی که جو بایدن رئیس جمهور منتخب اعلام اعضا اعضای گروه های کاری مختلف و انتخاب افرادی را برای معرفی به سمت های کابینه آغاز می کند ، تلاش می کند اهداف سیاسی خود را در این بحث وارد کند. اهمیتی ندارد که جو بایدن صریحاً علیه این سیاستها مبارزه کرده و سایر دموکراتهای حامی آنها را شکست داده است – با اکثریت کمی در مجلس و شاید بدون کنترل سنای دموکرات ، این حزب انگیزه اتحاد و انگیزه ای برای[ad_2]

منبع: star-news.ir