بدهی وام دانشجویی فدرال: لغو سیاست بدی است


عضو NRPLUS عضو

ه
دموکراتها آنها می خواهند ثابت کنند که آنها حزب حاشیه نشینان و مستضعفین هستند. اما آنها همچنین چیزهایی را برای فرزندان خود می خواهند.

در حال حاضر ، هر حوزه انتخابیه دموکرات ها در حالی که جو بایدن رئیس جمهور منتخب اعلام اعضا اعضای گروه های کاری مختلف و انتخاب افرادی را برای معرفی به سمت های کابینه آغاز می کند ، تلاش می کند اهداف سیاسی خود را در این بحث وارد کند. اهمیتی ندارد که جو بایدن صریحاً علیه این سیاستها مبارزه کرده و سایر دموکراتهای حامی آنها را شکست داده است – با اکثریت کمی در مجلس و شاید بدون کنترل سنای دموکرات ، این حزب انگیزه اتحاد و انگیزه ای برای
منبع: star-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>