در واقع توانایی اخذ انرژی در سیال خنککاری تحت تیتر ظرفیتگرمایشیویژه مطرح میباشد که بهترین سیال در خنککنندگی یک چرخهصنعتی آب میباشد. کارایی اندک هزینه: نرخ مصرف آب (تبخیر و پرت آب) در همین تجهیزات، صرفا و صرفا در حدود 5% نرخ مصرف آب در یک دستگاه و سیستم با جریان آب طبیعی میباشد. همین باعث افت راندمان سیستم خواهد شد و نیاز به پاکسازی مکرر خواهد بود. در‌حالتی که پس از مطالعه مطالب ارائه شده فوق، سوال ها بیشتری جهت تصمیمگیری برای خرید کردن گونه های برج خنک کننده مکعبی و مدور فایبرگلاس آیتم نیاز دارید، میتوانید پس از تماس دارای مجموعه دماتجهیز و شمارههای داخلی 117 – 119 – 120 – 126 – 317 ، از کارشناسان فروش بخش تجهیزات تهویه مطبوع مشاوره بگیرید و پرسش ها خویش را مطرح نمایید. در طراحی برج خنک کننده به دمای مرطوب محفظه و دمای خشک محیط نیاز داریم . برج خنک کننده به چه صورت فعالیت می کند؟ پکینگ برج خنک کننده جور فیلمی در یک بعدها کوچک میزان تراز تماس مضاعف وسیعی را ایجاد می کند. گونه فیلم نیز در برج خنک کننده جریان متقاطع و هم در برج خنک کننده جریان مخالف می تواند به کارگیری شود. این سبب ساز می‌گردد تا در مسیر جریان هوا و آب مشکل ساخت شده و تماس بهتری برقرار خواهد شد. اندازه آنها نسبت به برج جریان طبیعی کوچکتر و اصلی عملکرد پایدارتر می باشد. درصورتیکه دشواری آب مورد استفاده فراوان باشد، رسوب در فاصله دو ورق عده شده و سبب ساز گرفتگی آنها خواهد شد. صورت کلی کارایی آنان به همین رخ می باشد که لایه نازکی از آب ساخت می نمایند که منجر ایجاد مرحله گسترده میان آب و هوا می شود و به این صورت آب را خنک میکنند. جذاب هست بدانید که در اکنون حاضر بیش از 12 هزار هکتار زمین در تهران، مربوط به شهرک های صنعتی همین استان می باشد که نشان از دارای صنعتی تهران دارد. 1. آب ورودی برای روند خنک کاری، در مدار بسته برج خنک کننده سیرکوله خواهد شد؛ لذا به علت همین تبخیر آب، رفته رفته به میزان غلظت مواد معدنی موجود در آن افزوده میشود. به مراد جلوگیری از رسوب و گرفتگی قطعات داخلی هم بسیاری از شرکت های معتبر مهندسی اهمیت طراحی افشانک های آنتی کلاگ، بکارگیری پکینگهای پلی پروپلین (پلاستیکی) و حتی طراحی مداربسته برج خنک کننده این موردها را برطرف کرده اند. در طراحی و انتخاب فرآورده فن می بایست نکاتی نظیر رطوبت بالا و خوردگی ناشی از مواد شیمیایی و ظرفیت برج را در حیث گرفت. وقتی آب با برخورد به پکینگ به رخ قطره در میآید، در نتیجه جایی به جهت جمع شدن رسوب وجود نخواهد داشت. بنابراین میزان مرغوب بودن دسته اسپلش در همین مکانها و اصلی وجود آب بی کیفیت از فی مابین نخواهد رفت. به جهت افرادی که هر نوع نگرانی در آیتم دقیقا کجا و همینطور هدایت در گزینه چگونگی به کار گیری از برج خنک کننده بلژیک ، شما احتمال دارد می توانید اهمیت ما در برگه وب تماس بگیرید.

ایندکسر