برای افزایش توان بدنی، چابکی و کاهش وزن باید برنامه تمرینی و رژیم غذایی متناسب اهمیت وضعیت جسمانی خویش را انجام دهید. شما یک هفته تا یک ماه می بایست همین تمرینات را انجام دهید و آن‌گاه از آن کلیدی یک دفترچه یادداشت سراغ مربی باشگاه خویش بروید و درخواست برنامه تمرینی نو کنید. به یاد داشته باشید اهمیت روال یادشده، در روز ششم شما اضطراری دارید تا استراحت کنید. پس از انجام تمرین برنامه بدنسازی ۶ روز هفته تا وقتی که به هدف خود دستیابید، میتوانید به مدت ۱ هفته استراحت کنید. به نظرتون ۱۰ تا ۶ تکرار به جهت دراپ ست اندک نیست؟ هالتر بالای زانو: ۵ ست حساس ۱۰ تکرار و ۴۵ ثانیه استراحت. دیپ پشت بازو: ۵ ست مهم ۱۲ تا ۸ تکرار و ۴۵ ثانیه استراحت در بین ستها. ساق پا نشسته: ۵ ست با ۱۲ تا ۸ تکرار و ۴۵ ثانیه استراحت دربین ستها. پشت پا خوابیده: ۴ ست حیاتی ۱۰ تکرار و ۴۵ ثانیه استراحت فی مابین ستها. سرشانه نظامی: ۵ ست مهم ۱۰ تا ۸ تکرار و ۴۵ ثانیه استراحت بین ستها. هالتر جلوباز: ۵ ست با ۱۲ تا ۸ تکرار و ۴۵ ثانیه استراحت بین ستها. بازو دمبل نشسته: ۵ ست با ۱۰ تکرار و ۴۵ ثانیه استراحت میان ستها. فلای دمبل روی میز شیبدار: ۴ ست حساس ۱۲ تا ۱۰ تکرار و ۴۵ ثانیه استراحت در بین ستها. فلای سینه دستگاه: ۵ ست کلیدی ۱۰ تکرار و ۴۵ ثانیه استراحت میان ستها. جلو: ۵ ست حیاتی ۱۰ تا ۸ تکرار و ۴۵ ثانیه استراحت. چکش دستگاه: ۵ ست با ۱۰ تا ۸ تکرار و ۴۵ ثانیه استراحت میان ستها. ساق پا ایستاده: ۴ ست کلیدی ۱۰ تا ۸ تکرار و ۴۵ ثانیه استراحت فی مابین ستها. نکته: حرکات شراگ حیاتی دمبل و کول هالتر میتوانند در قالب یک سوپر ست اجرا شوند. دمبل تک دست خم بر روی میز تخت: ۵ ست حیاتی ۱۰ تکرار. جلوباز و چکشی: ۵ ست با ۱۰ تا ۸ تکرار و ۴۵ ثانیه استراحت فی مابین ستها. درصورتیکه شما هر نوع سوالی در ارتباط اهمیت چه جایی و نحوه استعمال از برنامه 5 روزه بدنسازی دارید، می توانید اصلی ما در برگه وب تماس بگیرید.

ایندکسر