بله ، ترامپ می تواند خودش و خانواده اش را ببخشد


عضو NRPLUS عضو

ای
دوست من اگرچه انتخابات به پایان رسیده است ، اما هیچ بحثی وجود ندارد. در حالی که مایکل فلین در آینه دید عقب است ، رئیس جمهور ترامپ در حال بررسی عفو فرزندان خود (دونالد جونیور ، اریک و ایوانکا) ، دامادش جارد کوشنر و حتی رودی جولیانی است ، گرچه کسی به جرم متهم نشده است. جولیانی با اشاره به اینکه ترامپ می تواند از نظر فنی خود را عفو کند ، با اشاره ای پاسخ داد.

فاجعه سیاسی احتمالی کاخ سفید را از انداختن ایده دور نکرد. طبق گزارشی در این هفته در نیویورک تایمز“گمانه زنی ها درباره فعالیت های بخشش کاخ سفید در جریان است.” سیاست
منبع: star-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>