[ad_1]
عضو NRPLUS عضو

م
ost بناهای یادبود به طور خسته کننده ای بد ، از نظر زیبایی شناختی متوسط ​​و درگیر کننده هستند ، به ویژه هنگامی که کبوترها ، تحت تأثیر دلایل بزرگ یا مردان ، کاری را انجام نمی دهند که کبوترها با هنر در فضای باز انجام می دهند. تصمیمات آنها بومی و تخلیه است.

کبوترها نیز احتمالاً در یک نکته با من مخالف خواهند بود. ما یادبودهای زیادی داریم. فکر می کنید سفر 20 ساله شکنجه شده به بنای یادبود آیزنهاور در واشنگتن مردم را برای مدتی از بناهای تاریخی دور می کند. آنقدر که ممکن است زشت نباشد. عجیب ، این بهتر است در شب دیده شود ، زمانی که صفحه مشبک بزرگ منطقی باشد ، گرچه این روزها پس از تاریک شدن هوا چه کسی در واشنگتن مال قدم می زند؟

بنیاد ملون

(جاناتان ارنست / رویترز)[ad_2]

منبع: star-news.ir