باتوجه به آغاز ماه رمضان در پایان تعطیلات نوروز، پخش همین مجموعه در شب های ماه رمضان نیز ادامه پیدا کرد تا «نجلا» سریال نوروزی و رمضانی کانال سه سیما باشد. افرادی که همین مجموعه را بازدید کردهاند آن را از جهات متفاوتی با ارزش میدانند. این بازماندگان بوسیله عوامل متمایز همچون خرسهای قطبی، جانوری چشم نشده که در بیشه گردش میکند، و ساکنان بدخواه جزیره که به دیگران معروفند، تهدید میشوند. البته همین نقطه نهایی داستان نیست؛ فرشتههای مرگی که به سراغ آدمها میآیند، در واقع موجوداتی فرازمینیاند که انسان ها را راهیِ دوزخ و جهنم میکنند. در همین دنیا، اکثر آدمها در بازی مرگوزندگی وحشتآوری به سر می برند که انگار به جهت توده محدودی ثروتمند سرگرمی خندهآوری بیش نیست. او یک موقعیت عاشقانه داشت و اهمیت یک پسر جوان آشنا می شد و اهمیت او شرط میکرد که به عراق بروند و داستانهای خودش را داشت. «بازی مرکب» سرگرمکننده هست و شما را دنبال خودش میکشد. آنا: از نظر شما که این شخصیت را اخلاق و رفتار کردید آیا همین اتفاق صورت داده است؟ شخصیت نخست داستان، یعنی وینچنزو یا به عبارتی نماینده قانونی خبره مافیایی برای گرفتن حق و ثروتش بازگشته است. وکیلی ایتالیاییکرهای زمان دیدار از کشور مادریاش، یعنی کرهجنوبی، ماجراهایی جذاب و جالب را از سر میگذراند، ماجراهایی انتقامجویانه. نگاه دیدنی مجموعه «عازم جهنم» به این مسئله آن را دیدنیتر میکند. ماجراهای جذاب در کنار مطرحکردن مسائلی مثل فقر، استثمار مهاجران، شرایط ناخوشایند فراریان از کره شمالی و رسواییهای سیاسی این مجموعه را به اثری تأملبرانگیز تبدیل کرده هست که قیمت دیدن را دارد. همین مجموعه تا به امروز چیره پنج جایزهٔ امی شده و در سال ۲۰۰۹ هم نامزد دریافت جایزه بهترین سریال کمدی شد. جوایز و افتخارات: پیروز جوایز از جشنوارههای بیکسانگ، جشنواره کره و… چرنوبیل در ۷۱امین زمان مراسم جوایز امی پیروز به دریافت ۱۰ پاداش در بخشهای متعدد از پاراگراف بهترین مینیسریال، بهترین کارگردان تلویزیونی و بهترین فیلمنامه شدهاست. یکی از آن‌ها در پی ازدواج هست و وضعیت مالی مناسبی ندارد، دیگری به دنبال مهاجرت است که متوجه می‌گردد بیماری دشواری دارد و آخرین علاقمند به ازدواج می باشد اما اقتدار سریال کره ای ثبت جوانی نصیب ۵ برقراری قسمت سوم سریال کره ای مشکلی نمی باشد که خوب نباشی رابطه ندارد. قصههای مجید یکی از محبوبترین سریالهای اهل ایران در دوران خود است. بعضا معتقدند که داستانش جدید و سرگرمکننده هست و بعضی از ارائه مضمون‌ عمیق بقا در بازی مرکب لذت بردهاند. آن‌ها از این که حیاتی مجموعهای سیاسی، اجتماعی و البته فرهنگی روبهرو هستند لذت زیادی بردهاند. تماشاگران از صحنههای احساسی فیلم استقبال کردهاند: اشک و خنده توأمی که بخشهای متفاوت روایت از آن ها تمجید میکند، محبوب است.

ایندکسر