بهترین نوع هدرز در ایران کدامند؟

رخ هدرز به شکل لوله هایی می باشد که نخست به شکل سه و یا این که چهار لوله منقطع از یک طرف متصل به یک فلنج فلزی شده و از طرف دیگر لوله ها به هم متصل شده و در غایت تشکیل یک لوله کلفت خیس را می‌دهند و در اخیر نیز یک فلنج کوچکتر بروی آن لوله پایانی متصل میشود. کدام هدرز مطلوب خودرو من است؟ به طور کلی در خصوص پیشرانه ماشین علاوه بر هوارسانی مطلوب بایستی به دنبال روشی برای خروج خوب تر و سریعتر گازهای منفجر شده یا این که همان دود اگزوز هم بود. چرا خود شرکت مادر به جای منیفلد دود چدنی از هدرز استعمال نمیکند؟ هدرز يكي از قطعات سيستم اگزوز ميباشد و اين سيستم بسته به جور تقويت منشا و هدرزهاي مختلفي داره اين هدرز دارای سيستم تخليه و جرقه زني ماشين همخوني داره و دارای خمها و اندازههاي لوله هاي به كار برده شده در اين نوع هدرزها كار تخليه رو آسون تر كرده و صداي كمتري به وجود مياد لوله هاي به كاربرده شده در هدرز جنسهاي مختلفي دارند و هركدام كه از داخل سيقل خیس باشند دود رو سهل وآسان خیس بيرون ميدهند. به طور معمول برای گرم نگهداشتن گازهای خروجی جهت تسریع در خروج آن ها و همچنین دوری از آسیبدیدگی قطعات باطن موتور به ادله گرمای زیاد، هدرز را حیاتی نوار عایقبندی میکنند. تا همین نصیب از نوشته به هدف کارگزاشتن هدرز که تسریع بخشیدن به خروج گازها است،پرداختیم.حال چنانچه مهندسان در طراحی هدرز توجه لازم را نداشته باشند، گاز ها زمان خروج حیاتی فشار بازگشتی رو به رو خواهند شد. در صورتی که همین قطعه به درستی طراحی و کارگزاشتن شود، حدود ۵ الی ۱۰ % به اقتدار و گشتاور تولیدی پیشرانه در خودروهای معمولی افزوده خواهد شد. درصورتیکه هدرز بهدرستی کارگزاشتن شود، 5 تا 10درصد به توان گشتاور تولیدی و ۱۰ تا ۲۰ اسببخار به اقتدار موتور اضافه میکند. اما بعضی از خودروسازان هم به شکل فابریک این قطعه را بر روی بعضا از محصولات خود کارگزاشتن می‌کنند که می توان از بین خودروهای مجهز به هدرز به ماشین های اسپورت مانند ب ام وهای M POWER، آئودی های سری S و… عموماً سوله های پر اسم و رسم هدرزهای تولیدی خویش را اهمیت بها بیشتر نسبت به سایر تولید کنندگان ارائه می‌کنند ولی همین در حالی می باشد که گاهاً مشاهده میشود هدرزهایی مهم اسم های نا آشنا قدرت بهتری ارائه میکند و همین به این معنی که ممکن می باشد هدرزی دارای شهرت قدرت کمترین نسبت به هدرز غیر دارای شهرت ارائه نماید پس شما می بایست به اصول مهندسی در هدرز اعتنا نمایید خیر به مارک هدرز… همین قطعه به جهت خودرویی مثل پژو ۲۰۶ تیپ ۲ حدود ۱.۵ میلیون تومان خواهد بود که ولی همین آیتم مربوط به مثال کارکرده میباشد و نمونههای تازه قیمت بالاتری قیمت 405 تیوفایو 1400 دارند. کارکرد مطلوب یک پیشرانه، علاوه بر هوارسانی مناسب، به خروج سرعت بالا گازهای ایجادشده در نتیجه احتراق از سیلندر نیز متعلق است. همین قطعه جایگزین منیفولد چدنی فابریک موتور شده و به سبب طراحی خوب تر خود، موجب افزایش عملکرد، بهبود قدرت خروجی پیشرانه و کمتر مصرف سوخت میشود. به رخ کلی می توان گفت در صورتی که به دنبال افزایش اقتدار پیشرانه اصلی اندکی تغییر تحول صدا هستید، هدرز به تیتر یکی از بهترین گزینهها توصیه میشود. به شکل کلی می توان گفت؛ درصورتیکه به دنبال افزایش اقتدار پیشرانه دارای اندکی تغییر تحول صدا هستید، هدرز به عنوان یک عدد از بهترین گزینهها سفارش میشود. زمانی گفته می شود که پرسرعت تر و اکثر بدان مضمون‌ نمی باشد که حذف اگزوز از موتور ارتقاء اقتدار و اقتدار را به همپا خواهد داشت نیکی ، انجام این کار اصلی محاسبات دقیق و پیچیده ای میسر است تا به پیشرانه ی خودرو صدمه وارد نشود . وظیفه هدرز، بهبود عملکرد قدرت موتور و کمتر مصرف سوخت است. ارتقا حجم موتور توان آن را ارتقاء دیتا و ارتقا ارزش تمامشده موتور به جهت خرید کننده توجیه داشته باشد. هوای چگالتر، اکسیژن بیشتری بههمراه دارد و سبب ساز می گردد اصلی ارتقا سوخت، احتراق بیشتری شکل گیرد و درنهایت، توان بیشتری تولید شود. بهبود قدرت خروجی پیشرانه و کاهش مصرف سوخت میشود. به هر شکل بایستی گفت هدرزهای دست سازی که اکثر وقت ها به وسیله مکانیک های سنتی یا این که بعضی از صاحبین فروشگاه های اگزوز سازی ساخته می شوند به هیچ عنوان عملکرد هدرزهای فن ای را که بر پایه اصول علمی صورت می گیرند را ندارند و به کارگیری از آن ها در بخش اعظمی موارد،به ارتقاء مصرف سوخت سبب ساز میشوند.یکی دیگر از مزایایی استفاده از هدرز ،تاثیر قلیل آن بر صدای تولیدی پیشرانه و سیستم اگزوز است.به کلمه دیگر در حالتی‌که خواستار تقویت پیشرانه خودروی خویش و کاستن از میزان مصرف سوخت فارغ از ساخت سر و صدای عمده می‌باشید ، کارگزاشتن هدرز یکی از بهترین تعیین ها خواهد بود.در واقع بخش دوچندان متعددی از صدای تولیدی پیشرانه به وسیله تیم اگزوز (لوله ها و منبع های اگزوز) منتشر میشود. از سوی دیگر اصطکاک کمتر و افزایش اقتدار پیشرانه در دورهای پایین، میتواند در کمتر مصرف سوخت هم مفید باشد؛ بنابراین هدرز در واقع یک قطعه بازنگری شده می باشد که به جای منیفولدخروجی چدنی خودروها کارگزاشتن میشود. درصورتیکه شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در مورد میل لنگ تیوفایو بدست آورید به وبسایت ما مراجعه کنید.

حتما بخوانید:
آیا لباس بچگانه هدف با تمرینات شما مطابقت دارد؟