[ad_1]
عضو NRPLUS عضو

تی
او بنیادگرایان خسته کننده ای که وحشت COVID را گسترش می دهند همچنان وحشتناک هستند. اینجا در ورمونت ، روز شکرگذاری ، به دستور فرماندار ما ، یک امر خانوادگی بود. فقط کسانی که با هم زندگی می کنند می توانند با یک بوقلمون با هم صحبت کنند. وی سپس به معلمان ما دستور داد کودکان را برای دانش آموزان ثبت نام کنند. روز دوشنبه در مدرسه بعد از شکرگذاری ، از کودکان پرسیده شد که آیا والدین آنها قانون خودسرانه ، سرزده و غیر ضروری یک خانه را نقض کرده اند؟ در این صورت ، اگر از مدرسه اخراج شود ، مجرم به اندازه یک پینت به مدت دو هفته برای آموزش آنلاین ضعیف تر قرنطینه شد.

من آن را Green Stasi می نامم. نظر کالوین کولیج چیست؟ همسایه من ، نورمن راکول ،

(ویل دانهام / رویترز)[ad_2]

منبع: star-news.ir