[ad_1]
عضو NRPLUS عضو

من
n در مواجهه با شواهد واضح مبنی بر اینکه رئیس جمهور ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 باخته است ، ترامپ و جانشینان وی در حال تبلیغ تئوری های توطئه وحشیانه و آشکارا مبنی بر اینکه ماشین های رای دادن آرای مورد نیاز برای پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری را تغییر دادند 2020

هفته گذشته ، رئیس جمهور ترامپ گزارشی را در One America News به اشتراک گذاشت که سیستم های رای گیری Dominion “2.7 MILLION TRUMP VOTES NATIONAL MAKE”. روز پنجشنبه ، سیدنی پاول ، وکیل ترامپ در یک کنفرانس خبری گفت که دستگاه های رای گیری Dominion “می توانند بگویند که رای بایدن 1.25 و آرا Trump ترامپ 0.75 شمرده می شود و این می تواند اعداد باشد.” ..[ad_2]

منبع: star-news.ir