ترامپ نیروهای آمریکایی را از سومالی خارج می کندپنتاگون اعلام کرده است که تقریباً تقریباً 700 سرباز موجود در سومالی منطقه را تا 15 ژانویه ترک خواهند کرد.منبع: star-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>