ترس از پلیس ، پلیس را مجبور به بازنشستگی می کند و باعث می شود مشاغل و ساکنان زندگی خود را تأمین کننداواسط بعد از ظهر بود که اتومبیل های ورزشی جلوی رستوران تیم ماهونی در مرکز شهر مینیاپولیس متوقف شدند.

جمعه آفتابی در اواسط ماه ژوئن بود ، زمانی با شکوه در مینه سوتا هنگامی که بهار به تابستان تبدیل شد. اتاق ناهارخوری در سراسر کشور پس از ماهها بسته شدن اجباری ویروس کرونا و هفته ها اعتراض و آشوب پس از مرگ جورج فلوید در جریان ملاقات با چهار افسر پلیس شهر ، تازه افتتاح شده است. ماهونی منتظر یک شب شلوغ در کافه Loon خود بود.

اما سرنشینان جوان جیپ ها آن روز برنامه های خاص خود را داشتند.

آنها حیاط رستوران همسایه را تصرف کردند تا …
منبع: star-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>