تروریسم سایبری در ایالات متحده: بیمارستان ، هک زنگ خطر


عضو NRPLUS عضو

تی
او سیستم مراقبت های بهداشتی آمریکا در محاصره است. نه تنها از ویروس کرونا ویرانگر جدیدی که حزب کمونیست چین شیطان و دست و پا چلفتی آن را به راه انداخته است ، بلکه از طرف تروریستهای سایبرتی که اقدامات تجاوزکارانه آنها به اندازه اقدامات خودکشی یا آدم ربایی محکوم کننده و کشنده است.

در 28 اکتبر ، مرکز بهداشت دانشگاه ورمونت (UV) در برلینگتون با حمله به سیستم های خود فلج شد. در آن زمان ، چشم ملت – فقط و دقیقاً – به انتخابات آینده متمرکز بود. خوشبختانه الن باری و نیکول پرلوت سی نیویورک تایمز کار یک زن سابق را انجام داده اند ، گزارش حمله …
منبع: star-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>