نکته دوم همین میباشد که اختلاف دمای محل ورود و خروجی از یک حد مشخص و معلوم نمی تواند تخطی ظرفیت برج خنک کننده کند. بیشتر نمودن ضد یخ به سیکل کولینگ تاور مهم بیش تر نمودن اتیلن گلیکول به تشتک دستگاه امکان تشکیل بلور های یخ تا حد متعددی کمتر یافته و در دماهای منفی نزدیک به صفر دیگر برج یخ نمی زند. لوورها معمولا از محصول پلی اتیلن یا PVC بوده و در دو دسته آشیانه زنبوری و تیغه ای ساخته میشوند. کنترلکننده سطح آب اساسی به کار گیری از دریچه ها یا این که دکمه شناور، تراز مطلوب آب درون برج را حفظ می کند و آن را به طور آراسته تهیه می کند. اسپرینکلرهد (sprinkler head) یا این که آب پخشکن برج خنککننده مرکز پخش توزیع و پاشش آب دوار (چرخشی) در برج خنککاری فایبرگلاس مدور محسوب میشود. آب پخش کن یا این که آب گردان گوشه ای است که آب داغ را به رخ هم اندازه و یکنواخت بر بر روی سطوح پکینگ توزیع میکند. در برخی از گونه های برج خنک کننده سطوح تبادل گرما به شکل کویل(Coil) یا شبکهای از لولههای نخ نما میباشد. رشته های مکنده در قسمت بالای برج خنک کننده قرار می گیرد و بخش اعظم از گونه محوری میباشند. زاویه تیغه های رشته قابل تغییر‌و تحول است؛ بطوریکه در فصل تابستان که دانسیته هوا ناچیز میشود، زاویه تیغه ها را افزایش می‌دهند تا قدرت مکش رشته بخش اعظم شود. دک کاهش صدای فن: این قطعه در تحت نصیب کاهش به دور میان فن و فولی کارگزاشتن شده و لرزشهای موجود پروانه را کمتر میدهد. عامل ها جانبی همچون اقلیم محل کارگزاری و موقعیت کیفی استاندارد آب تأثیر بسزایی بر خرید و انتخاب درست خواهد داشت. همان طور که اشاره شد، به غیر از طرز کارگزاشتن صحیح، انتخاب محل مطلوب برای نصب برج خنک کننده از کلیدی بالای برخوردارست، محل نصب بایستی به نوع ای باشد که هوای جدید به مقدار به اندازه برای خنک سازی آب تامین شود، همینطور می بایست اعتنا داشت در اطراف دستگاه فضای کافی در حیث گرفته شود تا در زمانه تعمیرات و نگهداری، سرویس کاران کلیدی خلل کمبود فضا مواجه نشوند.

ایندکسر