فعالیت لیپوساکشن اکثر به جهت اشخاصی اثر گذار می باشد که وزن آنها در حد ایدئال یا نزدیک به آن (BMI کاهش از 30) است، ولی هنوز یه خرده عده چربی مازاد در بخشهایی از بدن وجود دارد که از شیوه ورزش یا رژیم غذایی قوی به حذف آن نیستند. یک رژیم غذایی سالم داشته باشید: اگر BMI شما در حد نرمال است، نیازی به لیپوساکشن صورت نی نی سایت رژیم گرفتن ندارید. عمل لیپوساکشن نباید بهعنوان جراحی کاهش وزن معرفی شود چرا که هدف آن تغییر‌و تحول شکل و اصلاح ظاهری بعضی بخش ها بدن است که حساس رژیم و ورزش تغییر‌و تحول نمیکنند. • همین شیوه جراحی می تواند اصلی عوارضی مثل عفونت و یا این که اسکار یار باشد. در ضمن در هر دو گروه مواردی از عفونت، نکروز پوستی و یا این که تجمع سروما مشاهده نگردید و در هیچکدام از مورد ها تیم دوم نیاز به اصلاح اسکار حاصل از برش جراحی نبود. هر عمل جراحی جدی، خطر خونریزی، عفونت، واکنش نامطلوب به بیهوش را به همپا لیپوساکشن بهتره یا این که لیپوماتیک دارد. اما اگر دلایل دوام داشته باشد، کارشناس اقدامات ضروری را برای رفع دلایل انجام میدهد. بعضا بیماران هم علاوه بر داشتن چربی بیشازحد، کلیدی پوستی راحت و آویزان در برخی بخشها هستند، براین اساس ممکن می باشد برای وصال به عاقبت مطلوبتر تقاضای لیفت پوست در این قسمتها را داشته باشند. پیش از شروع عمل، پزشک مناطقی انتخابی بر روی تن را علامتگذاری میکند. گونه بیهوشی به مناطقی که باید پایین درمان قرار بگیرند، و همچنین به میزان چربی که باید از بین برود و ترجیحات بیمار و جراح بستگی دارد، البته در هر شکل در عمل لیپوساکشن از بیحسی استعمال میشود. همین چربیها به طور معمول چربیهای موضعی میباشند که از دربین بردن آنها دوچندان دشوار میباشند و معمولا پس از بارداری در مناطقی مانند شکم و پهلو، ران و کمر ظواهر میشوند. بهطورکلی، مقدار چربی که در طول جراحی لیپوساکشن ساده حذف میشود، در بین نیم تا پنج کیلوگرم است و هدف کلیدی در این فعالیت بهبود ظاهر و تغییر تحول سایز تن میباشد و نیکی کاهش وزن.

ایندکسر