جمهوری خواهان کالیفرنیا در حال اتخاذ استراتژی برای جمع آوری آرا هستندپس از حمام خون برای جمهوری خواهان در موقت سال 2018 ، پل رایان ، سخنران وقت ، آنچه را در کالیفرنیا دیده بود باور نمی کرد.

رایان ، مربی جمهوریخواه کالیفرنیا و رئیس کنونی مجلس نمایندگان کوین مک کارتی گفت: “ما فقط شب 26 انتخابات بودیم و سه هفته بعد اساساً هر مسابقه ای را در کالیفرنیا از دست دادیم.” واشنگتن پست در مصاحبه ای پس از مرگ. “آنها این سیستم انتخاباتی را دارند – من نمی توانم درک کنم که” جمع آوری آرا “چیست.”

بی اعتمادی رایان به دلیل “سونامی آبی” رأی گیری های سفارشی ایجاد شد که باعث جلب توجه مشتریان اولیه GOP شد و برای جمهوری خواهان کالیفرنیا هفت کرسی به همراه داشت …
منبع: star-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>