جمهوری خواهان کالیفرنیا در حال اتخاذ استراتژی برای جمع آوری آرا هستند



پس از حمام خون برای جمهوری خواهان در موقت سال 2018 ، پل رایان ، سخنران وقت ، آنچه را در کالیفرنیا دیده بود باور نمی کرد.

رایان ، مربی جمهوریخواه کالیفرنیا و رئیس کنونی مجلس نمایندگان کوین مک کارتی گفت: “ما فقط شب 26 انتخابات بودیم و سه هفته بعد اساساً هر مسابقه ای را در کالیفرنیا از دست دادیم.” واشنگتن پست در مصاحبه ای پس از مرگ. “آنها این سیستم انتخاباتی را دارند – من نمی توانم درک کنم که” جمع آوری آرا “چیست.”

بی اعتمادی رایان به دلیل “سونامی آبی” رأی گیری های سفارشی ایجاد شد که باعث جلب توجه مشتریان اولیه GOP شد و برای جمهوری خواهان کالیفرنیا هفت کرسی به همراه داشت …




منبع: star-news.ir

حتما بخوانید:
هر شغلی خواسته های متفاوتی خواهد داشت

دیدگاهتان را بنویسید