[ad_1]
عضو NRPLUS عضو

G
با توجه به با توجه به اینکه دولت بایدن انتقال بلیط های بزرگ به کپیتول هیل را دشوار می داند ، ترقی خواهان مشتاقانه بدنبال راه هایی هستند که رئیس جمهور منتخب بتواند یک طرفه سیاست خود را تغییر دهد. Voxبه عنوان مثال ، او طرح “10 کار بسیار مهمی که بایدن می تواند بدون سنا انجام دهد”. یکی نگهبان op-ed عنوان “در اینجا 277 سیاستی وجود دارد که بایدن می تواند در روز اول – بدون کنگره” اجرا کند.

اگرچه آنها نتوانستند به 277 برسند ، اما هیئت آموزشی آمریكا و لباسهای مختلفی كه آموزش عالی را ایجاد می كنند اخیراً به پایگاه مترقی پیوستند تا مجموعه مدیران عامل خاص آموزش را تحت فشار قرار دهند …[ad_2]

منبع: star-news.ir

ایندکسر