حمله پروژه لینکلن به شغل حقوقی شرم آور است


عضو NRPLUS عضو

تی
او پروژه لینکلن ، گروهی از جمهوری خواهان سابق علیه ترامپ که توسط جورج کانوی ، استیو اشمیت ، جان ویور ، ریک ویلسون و دیگران تأسیس شد ، به ته جدیدی فرو رفته است: آزار و اذیت شخصی وکلای نماینده دونالد ترامپ و جمهوری خواهان در پرونده های پس از انتخابات:

کاری که پروژه لینکلن انجام می دهد ، هم حمله مقدماتی به حرفه های طولانی مدت وکالت است و هم تاکتیکی برای آزار و اذیت و ارعاب شخصی است که به وضوح قوانین توییتر را نقض می کند. علاوه بر این ، ابتکار آزار و اذیت وکلا برای جونز دی و پورتر رایت به صراحت به فعالیت های تحت فشار علیه سایر مشتریان روز جونز گسترش می یابد ، یک جهانی بزرگ
منبع: star-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>