فرمیک اسید یا این که متانوئیک اسید مایعی بیرنگ و خورنده اساسی بوی تند و تیز است که حیاتی آب و بخش اعظمی از حلال های قطبی قابل امتزاج میباشد البته در هیدروکربن ها فقط تا حدودی حل میشود. درصورتیکه بخواهید پاره ای محلول اسید فرمیک را روی پوست یا این که بتن خویش ریخته ، آن را اهمیت خمیر ضخیم آب بی کربنات سدیم (NaHCO3) خنثی کنید. جوش شیرین (NaHCO3) برای خنثی سازی اسیدها از پاراگراف اسید فرمیک هم خرید اسید فرمیک زنبورداری به کارگیری می شود. 8. در آزمایشگاه از اسید فرمیک به عنوان مبداء مونوکسیدکربن استفاده می شود که اساسی افزودن اسید سولفوریک آزاد می شود. فرمیک اسید در حضور اسید سولفوریک و هیدروفلوئوریک اسید، در واکنش کخ کمپانی کرده و اسیدهای کربوکسیلیک پهناور خیس تولید میکند. برای دوری از خرابی غذای زمستانی دامها در مجتمع های تبارک دامداری از همین ماده به کار گیری میشود. فرمیک اسید در مرغداریها به جهت از دربین بردن باکتری سالمونلا به غذای مرغها طولانی تر میشود. بعضا از آزمایشات بر بر روی گونه های باکتری نشان داده اند که این ماده یک موتاژن است. اسید فرمیک یک ماده شیمیایی ناخوشایند میباشد که در مدل های خاصی از مورچه ها وجود داراست – سم پاشیده شده و ترشح شده از برخی گزنه های سوزناک. اسید فرمیک (اسید متانوئیک ، HCOOH) یک اسید ضعیف است که به طور طبیعی در نیش زنبورها و مورچه ها بازدید می شود. کدام اسید فرمیک اسید بخش اعظم یا اسید استیک است؟ این گروه متیل یک تیم اهدای الکترونی است که می تواند بار منفی اساس مزدوج را بی ثبات کند به این ادله اسید استیک اسید کمتری نسبت به اسید فرمیک دارد. به این برهان اسید فرمیک یک اسید کار کشته خیس از اسید استیک است. مواد موثر در صنعت های رنگرزی و دباغی ، اما سایر اسیدهای حریف ، به طور معمول ارزان خیس بوده و به این ترتیب به کار گیری از اسید فرمیک به ادله موردها یگانه که اهمیت مزایای خیره کننده و غریب می باشد ، محدود شده است. در اینجا بیشتر به بررسی وب سایت فرمیک اسید شیمی یازدهم.

ایندکسر