دانشگاه های نخبه آمریکا سهم ناقضان حقوق بشر را می پوشانندمحمد بن سلمان ، ولیعهد عربستان سعودی ، در مارس 2018 با بازدید گسترده ای از انستیتوی فناوری ماساچوست و هاروارد ، همکاری های چند میلیون دلاری دولت سعودی و این دانشگاه های نخبه را تبلیغ کرد.

وارث تاج و تخت توسط ماهر عبدالعزیز مطرب ، یک مقام دیپلماتیک که به نظر می رسید به عنوان یک محافظ بازی می کند ، محاصره شده است. شش ماه بعد ، مطرب هماهنگی قتل یک شهروند سعودی و واشنگتن پست ستون نویس جمال هاشوگی در کنسولگری عربستان در استانبول.

مقامات سعودی خواستار بازگشت خاشقجی به عربستان بودند. با این حال ، مطرب به تیمش گفت که اگر هاشوگی مقاومت کند ، “ما اینجا او را می کشیم و …
منبع: star-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>