به جهت کانالهایی که بصورت افقی در سقف اجرا می شوند و دهانه انشعاب هم از طریق سقف کاذب خارج می شوند از دریچه های سقفی چهارگوش استعمال می شود که از انواع سقفی یک طرفه ، دو طرفه ، سه طرفه و چهار طرفه و همچنین مشبک و خورشیدی تشکیل می شود. این جور دریچه سقفی اساسی ساختارِ پرّه های داخلیِ “یو”شکل باعثِ پرتابِ جریانِ هوا به سه جهتِ متعدد میشود.کلیه ی دریچه های فوق( روزنه سقفی یک،دو،سه و چهارطرفه به انضمامِ روزنه سقفی مشبک) میتوانند نیز بصورتِ بادمپر و نیز بصورتِ بدونِ دمپر ایجاد و عرضه شوند. الگوی پخش هوا در جور تخت به رخ افقی گران قدر (Wide Horizontal) و در انواع برجسته به رخ پخش نیمه افقی (Semi Horizontal) می باشد. روزنه سقفی گرد تخت از پاراگراف روزنه های تهیه هوای محبوب معماران و طراحان تاسیسات است و در پروژه های عمرانی و صنعتی به وفور مورد استفاده قرار می گیرد. برای تولید تهویه مطبوع چه در فضاهای صنعتی و چه در فضاهای مسکونی از یک منشا مطلوب استفاده می شود که هوای تولید شده از مرجع توسط نتورک کشی به فضا انتقال می یابد و در فصل مشترک دهانه کانال و محیط، یک روزنه تهیه هوا کارگزاشتن می شود. که اثر گذاری متعددی در زیبایی ظاهری و معماری فضا خواهد داشت. در شکل نیاز خریدار می توان دریچه را یار حیاتی رخنه پیچ در قاب، دمپر پشت دریچه ای پروانه ای ، دمپر پشت روزنه ای نیم صفحه ، تبدیل پشت روزنه جهت شبکه فلکسی بل، دریچه باطن تایل آرمسترانگ و در انواع گوناگون رنگ های پودری الکترو استاتیک ساخت نمود. از مرسوم ترین دریچه های سقفی، دریچه های چهار طرفه می باشد که می توان از آن علاوه بر ساخت تهویه مطبوع، به خواسته سرمایش و هم دریچه گل سقفی گرمایش به کار گیری کرد. 1 ادله سفارش اینورتر بر بر روی کولرصنعتی چیست؟ دریچه سقفی یکی از از بهترین ابزار به جهت انتشار هوا می باشد و به دلیل پخش عالی هوا دمای گوشه و کنار به سرعت یکنواخت خواهد شد. به ادله خاصیت جداشوندگی فنری پره ها از قاب دریچه، پره های این متاع را می اقتدار به راحتی از قاب انقطاع کرد و عملیات کارگزاشتن را از درون کادر اجرا کرد که سبب ساز می شود روی رخ کادر نیازی به رخنه پیچ نباشد.

ایندکسر