در شرایطی که ردوبدل دریچه در واقع بده بستان یک بیماری اهمیت یک بیماری دیگر میباشد. احتمال دارد پزشک معالج قبل از عمل یک آزمون خون از شما بگیرد تا ببیند فرآیند لخته شدن خونتان چه میزان طول می کشد. همچنین ممکن هست آزمون های خون دیگری نیز از شما بگیرد. در صورتی که نسبت به لاتکس، نوار مغناطیسی، داروی بیهوشی یا این که بیحسی موضعی و هر داروی دیگری حساسیت دارید، از قبل به دکتر خود بگویید. دکتر معالج قبل از عمل یک داروی آرامشبخش به شما می دهد تا هنگام فعالیت آرام باشید. ۹- کمی بیحسی موضعی به محل ورود لوله کتتر تزریق می شود که تا یک سری ثانیه آن گاه از تزریق در این حوزه‌ احساس سوزش خواهید داشت. وقتی این ماده وارد سرم می شود، یه خرده حس متمایز خواهید داشت. وقتی باد بالون خارج می شود، همین عوامل بایستی از بین بروند. قبل از عمل ممکن است لازم باشد به جهت مدتی مصرف این داروها را متوقف کنید. ۲- قبل از عمل می بایست مثانهتان را خالی کنید (دستشویی بروید) و لباس اختصاصی جراحی بپوشید. دریچه سقفی و دریچه کولر که از آشنا ترین دریچه ها هستند، جریان هوا را مبادله می کنند. درصورتیکه پره های گریل بصورتِ L شکل باشند، دریچه هوا ی سقفی دوطرفه نامیده می شود. نکته کلیدی در اینجاست که روزنه هوا ی آهنی چهارطرفه سقفی را می قدرت هم بصورتِ مستقل در بدنه ی سقفِ حیاتی و نیز بصورت تایلی در شبکه های سقف کاذب تایلی تعبیه و کارگزاشتن نمود. ۱۲- در صورتی که حین فعالیت مشکلی در تنفس داشتید، حس کردید مضاعف عرق می کنید یا این که احساس بیحالی، خارش، یخی، وضعیت تهوع، استفراغ یا تپش قلب داشتید، سریع به پزشک معالج بگویید. نشانه ها اهمیت (مانند ضربان قلب، فشار خون، ضربان تنفس و مرحله اکسیژن خون) هم در حین فعالیت دریچه خطی صفر درجه کنترل می شود. در گزینه کلیه داروهایی که مصرف می کنید، چه داروهای درمانی و تجویزی و چه داروهای سوای نسخه (مانند مسکن یا این که مکمل) به پزشک اطلاع دهید. چنانچه سابقه اختلال خونریزی دارید یا از داروهای ضدانعقاد (رقیقکننده خون) و آسپیرین (یا هر داروی دیگری که روی لخته شدن خون اثر می گذارد) به کار گیری می کنید، به پزشک معالج بگویید. گفتنی می باشد که افتادگی دریچه میترال شایع می باشد و حدود سه تا پنج % از جمعیت را مبتلا می کند.

ایندکسر