در این مانیفست آمده است که مطالعه فضای انسان باید متوقف شود


عضو NRPLUS عضو

من
n در اکتبر سال 2020 ، کمیسیون تحقیقات علوم سیاره و نجوم ناسا اعلامیه ای را از گروه کاری خود در زمینه برابری ، تنوع و شمول (EDIWG) دریافت کرد. نوشته شده توسط متخصص روابط عمومی ناسا امس فرانک تاوارس – همراه با گروهی از یازده همکار نویسنده ، از جمله فعالان برجسته در زمینه های انسان شناسی ، اخلاق ، فلسفه ، نظریه استعمار و مطالعات زنان – و پشتیبانی شده توسط لیستی از 109 امضا کننده ، “تحقیقات اخلاقی و نقش حفاظت از سیارات در نقض شیوه های استعمار “هیچ ویژگی فنی ندارد. با این حال ، از آنجایی که نشان می دهد چگونه ایدئولوژی های مسئول تخریب ، از اهمیت بالینی بالایی برخوردار است
منبع: star-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>