[ad_1]
عضو NRPLUS عضو

من
n در اکتبر سال 2020 ، کمیسیون تحقیقات علوم سیاره و نجوم ناسا اعلامیه ای را از گروه کاری خود در زمینه برابری ، تنوع و شمول (EDIWG) دریافت کرد. نوشته شده توسط متخصص روابط عمومی ناسا امس فرانک تاوارس – همراه با گروهی از یازده همکار نویسنده ، از جمله فعالان برجسته در زمینه های انسان شناسی ، اخلاق ، فلسفه ، نظریه استعمار و مطالعات زنان – و پشتیبانی شده توسط لیستی از 109 امضا کننده ، “تحقیقات اخلاقی و نقش حفاظت از سیارات در نقض شیوه های استعمار “هیچ ویژگی فنی ندارد. با این حال ، از آنجایی که نشان می دهد چگونه ایدئولوژی های مسئول تخریب ، از اهمیت بالینی بالایی برخوردار است[ad_2]

منبع: star-news.ir

ایندکسر