دمپر هوا ی ۷و۸ هم از کالا ورق گالوانیزه و نیز از پروفیل آلومینیوم ایجاد می شود. جنس فریم بیرونی و بدنه داخلیِ دمپر هواساز بُر از ورق گالوانیزه به ضخامت یک میلیمتر است. اساسی اعتنا به این که گونه های متعدد این وسیله حیاتی کاربردهای مختلفی است. ساختار دمپر میان کانالی چهارگوش در دوسوی دمپر هوا به صورتی است که از هر دو سو یک کناره سه سانتی به تیتر فریم، موجب اتصال دمپر هوا به فلنج نتورک های چهارگوش می گردد. در تونل های زیرزمینی مانند متروها و حتی معادن، تهویه هوا و در اختیار گرفتن دود در شرایط واجب و مهار کردن آتش در هنگام آتش سوزی امری زیاد اهمیت است. در این روش به دمپرهای کانالی اجازه داده می شود به طور مستقیم به وسیله ترموستات های ولتاژ پایین در اختیار گرفتن و اساسی ولتاژ کم سیم کشی شوند. صحیح هست که دمپر های مابین کانالی با الکتریسیته عمل می کنند البته بسیار ناچیز مصرف و قلیل هزینه می باشند. دمپر بادی تولید شده در کمپانی تهویه نو بسیار ظریف طراحی و ساخت شده هست و در رخ مسدود شدن پره های به طور کامل درزها بسته می شوند. دمپرهای اتوماتیک یا موتوری همینطور ممکن می باشد به وسیله یک solenoid (سولنوید: یک سیمپیچ به رخ استوانه هست که طبق معمول طول آن اکثر از قطرش هست و هنگامی که جریان الکتریکی از آن میگذرد در آن عرصه مغناطیسی تولید میگردد و بنابر ضابطه لنز کلیدی تغییر تحول میزان جریان در برابر تغییر جریان مقاومت میکند.) در اختیار گرفتن شوند و زاویه جریان هوا توسط سیگنال هایی مانند سیگنال هایی که از ترموستات به اکچواتور (عملگر) دمپر به خواسته تنظیم جریان هوای مطبوع می رود، کالیبره شده و وضعیت محیطی آن فضا را در اختیار گرفتن کند. بخش ها چندگانه را می توان به صورت نواحی مجزا و اصلی به کار گیری از کوره/ هواساز که به رخ جداگانه در دست گرفتن می شوند یا تک کوره/ هواساز با دمپرهای کانالی چندگانه اجرا کرد. دمپر شبکه ها به دو طریق دستی و اتوماتیک تهیه و تنظیم می شوند. دمپرهای اتوماتیک به جهت تهیه و تنظیم جریان هوا در مقادیر ثابت استعمال می شوند و بوسیله موتورهای الکتریکی یا این که پنوماتیکی، که توسط ترموستات یا این که سیستم اتوماسیون ساختمان کنترل می شوند، عمل می کنند. عملکرد آن ها می تواند به رخ دستی دمپر کانالی چیست یا اتوماتیک باشد. این دمپر ها بسته به موقعیتی که در سیستم تهویه منفرد دارند، می توانند به شکل افقی یا عمودی باشند. در یک طراحی، موتور اکثر وقت ها یک موتور سنکرون ریز در مخلوط اهمیت سوئیچ چرخشی می باشد که می تواند موتور را در هر یک از دو نقطه توقف (“دمپر باز” یا “دمپر بسته”) جدا کند. در هر سیستم، بعد ها دمپر باید برای حجم هوای طراحی شده مطلوب باشد. از دیگر موضوعات قابل مطرح در بحث دمپر هوا، ارتفاع دمپر هوا می باشد.از آنجا که عرض تیغه های دمپر هوا اشغال می شوند، باید عرض حجم بدنه دمپر هوا به میزان ای باشد که در دوران عملکرد دمپر هوا، تیغه ها از بدنه ی دمپر خارج نزده و از محدوده دمپر فی مابین کانالی گرد دمپر خارج نشود.

ایندکسر