دوره ریاست جمهوری جو بایدن: “بازگشت به حالت عادی” و اسطوره اجماع لیبرال پس از جنگ


عضو NRPLUS عضو

ج
مردم اوم در دولت نوپای ارواح جو بایدن آرام گرفتند ، در آن بایدن ، که در پایان دوره کار خود 82 ساله خواهد شد و نیم قرن پیش برای اولین بار به عنوان رئیس دفتر انتخاب شد ، تصمیم گرفت خود را با هک های نامیرا مانند جان محاصره کند. کری که برای اولین بار در سال 1972 کاندید شد و ژانت یلن که اولین کار خود را در فدرال رزرو در سال 1977 انجام داد این افراد به عنوان عفونت دائمی شناخته می شوند.

در حقیقت ، بایدن می توانست تحت تأثیر حزب دموکراتیک امروز کار بدتری انجام دهد: جانت یلن ممکن است میلتون فریدمن نباشد ، اما او
منبع: star-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>