[ad_1]

شایستگی های سیاسی رویکرد ترامپ هرچه باشد ، او به دادگاه نمی رود.


[ad_2]

منبع: star-news.ir