دو کشته ، چندین زخمی در کلیسای سوراخ کننده سن خوزهدر اثر اصابت ضربه چاقو به کلیسای Grace Baptist در سن خوزه ، کالیفرنیا ، دو نفر کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند.منبع: star-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>