یک دکوراسیون داخلی عالی می تواند یک اتاق را اسکن نماید و درک کند که چه وسایلی در یک اتاق فعالیت می کنند و چه چیزی بیش از حد ، اهمیت سلیقه یا این که نیاز به تزئین دارد. خیلی از وسایلی که شما در مبلمان به کار استعمال می کنید اصلا دارای ربط کلیدی دیگر وسایل و دکوراسیون داخلی شما وجود ندارد و این دکوراسیون شما را خراب می کند. در اشل استاندارد یک پروسه مهندسی، طراح معماری از ابتدای پروژه اهمیت معمار در ارتباط هست و تا نقطه نهایی پروژه، طراح داخلی و معمار پروژه اهمیت همفکری هم پیش می فرایند و همین موضوعی میباشد که شوربختانه به صورت صحیح و ایده آل آن در راستا مراحل مهندسی معماری ما انجام نمی شود البته کار دکوراتور پس از طی شدن تمام این مراحل جدید آغاز می‌شود و دکوراتور اقدام به چیدمان و تزیین فضاهای داخلی طراحی شده به وسیله طراح داخلی می نماید آیتم دیگر این که طراح دکوراسیون (دکوراتور) تنها در خصوص ظواهر و رخ و فرم متریال تصمیم می گیرد البته تایید کیفی متریال بر عهده طراح داخلی می باشد این‌که آیا متریال گزینه حیث به حیث عایق بندی صدا، گرما و.. طراحی داخلی یکی از از شاخه های طراحی معماری می باشد طراح داخلی احاطه کاملی بر مراحل طراحی معماری دارااست کار طراح داخلی در آوردن فضا ها و فرم های داخلی ساختمان کلیدی تمرکز بر اصول طراحی معماری میباشد طراح داخلی در صورت داشتن سر حرفه از کارهای هنری و شعور هنری بالا در خصوص چیدمان تزئینات داخلی هم می تواند ورود کند. تعیین کادر های هنری می تواند برای یک اتاق حساس باشد ، ولی به همان ترازو روش سناریو آن را نیز در لحاظ بگیرید. میتوان در آشپزخانه هم قسمتی از دیوار را اهمیت گونه های هندسی طراحی کنید. حتی در شکل نیاز بعد ها اتاق و قسمت های گوناگون را در همین نقشه قید نمایید تا تمامی چیز به شکل بنیادین و درست پیش برود. بالش ها می توانند لهجه خوبی به قصه رنگی اتاق بیشتر کنند یا حتی در بعضی موارد ، یک نقطه کانونی به جهت اتاق ساخت کنند. بلکه نیاز به علم و تخصص و تحصیلات آکادمیک در آن حتمی می باشد. دام بزرگی که تزیین کنندگان تدریس ندیده را به دام می اندازد طراحی داخلی قنادی ، ویرایش است. در اینجا اکثر به باز‌نگری وب وب سایت طراحی داخلی گالری نقاشی.

ایندکسر