سرمایه گذاران و کمپانی های باز‌نگری آمار اظهار کردند فروش املاک در دنیای مجازی (متاورس) سال میلادی پیشین به بیش از 500 میلیون دلار رسید و امسال ممکن می باشد ارتقا دو برابری داشته باشد. میتوانید در دوران های آزاد خود برای همین کار وقت بگذارید و حتی به صورت پاره وقت کار کنید. فعالیت مشاور املاک، کاری پراسترس میباشد و ممکن هست در همین مسیر اهمیت نارضایتی مشتریان خود رو به رو شوید. سرمایه گذاری در املاک در این دوره ، یک طرز دوچندان منطقی و امن است. نکته اساسی در برگ سبز همین میباشد که در قسمت بالایی این گواهی علاوه بر واژه و کلمه «سند مالکیت خودرو»، شماره سنا یا به عبارتی شماره مالکیت خودرو درج میگردد که حکایت از قانونی بودن املاک پدر اندیشه برگ سبز دارد. مدیر خزانهداری تصریح کرد: به طور مشخص این تفاهم طومار را رصد میکنیم و گزارشهای ماهانه دریافت و مسائل و مشکلاتی که وجود دارااست پیگیری میشود. در حالا حاضر رسمی مبنی بر اینکه برگ سبز مدرک رسمی هست وجود ندارد. مدرک صادر از سوی پلیس (برگ سبز) مدرک قانونی مالکیت هست و تصویب نقل و انتقال ماشین در دفتر ها سندها رسمی ناخواسته نیست. پلیس راهنمایی و رانندگی پس از تعویض پلاک، تحلیل اصالت وسیله نقلیه، تایید هویت صاحب و مالک و مواردی از همین قبیل اقدام به صادر شدن برگ سبز خودرو پایین تیتر گواهی مالکیت خودرو میکند. بهرام حسن زاده گفت: بر پایه ضابطه مدنی، گواهی رسمی در دفترها اوراق رسمی یا اداره تصویب ورقه ها املاک صادر می‌شود برگ سبز شناسنامه مالکیت هست اما هنوز موردها ورقه ها پذیری همین موضوع به عنوان ضابطه گزینش تکلیف نشده و دیوان عالی در اکنون بررسی است. او گفت: هزینههایی که در دفتر ها سندها قانونی گرفته میشود به دو مدل تقسیم می‌گردد هزینه نخستین مربوط به خود محل کار منزل نظیر حق التحریر که برای ماشینهای ایرانی حدود ۳۰۰ هزار تومان می باشد و دوم هزینه دولتی مانند حق الثبت و مالیات بر قیمت افزوده بنابراین تصمیم گیر این مسئله سازمان ثبت اسناد مرز و بوم نیست. بابایی به مورد قضیه نظارتهای بخش اعظم دستگاهها و وزارت خانهها اشاره کرد و گفت: ما یک سری وظایف ذاتی مربوط به خویش دستگاهها داریم که بتوانند از اموال خودشان حفاظت کنند و در ضابطه حدنگار نیز تاکید شده می باشد که دستگاهها ورقه ها اموال خود را ارائه دهند و وظیفه سازمان تصویب میباشد که ورقه ها را صادر نماید و سفارش می کنیم که هر کدام از دستگاهها خزانه اطلاعاتی مربوط به اسناد خویش را داشته باشند و بتوانند در این زمینه از اموال خود حفاظت نمایند و همینطور بانکهای اطلاعاتی دستگاهها به هم وصل شوند توانند به توده آوری اطلاعات درباره املاک خویش و همچنین املاک سایر دستگاهها بپردازند تا از خودداری شود.

ایندکسر