[ad_1]


برای شهری که اکنون با نابودی مالی روبرو است ، “مالیات بر ثروت” تازه تصویب شده آن نمی توانست در شرایط بدتری رقم بخورد.

[ad_2]

منبع: star-news.ir

ایندکسر