ستارگان هالیوود به جورجیا سرازیر می شونددموکرات ها از جورجیا ستاره ها را می خواهند و جرات می کنند خواب ببینند که کمی جادوی هالیوود به آنها کمک می کند تا در دور دوم ژانویه دو کرسی در سنای آمریکا را بدست آورند.

بازیگران و موسیقیدانان مشهوری مانند جولیا لوئیس-دریفوس ، جان لجند ، پاتن اوسوالت و مارک همیل در شبکه های اجتماعی فعال بوده اند و از گرجی ها خواسته اند تا در انتخاباتی به جان اوسوف و رافائل وارنوک به دموکرات ها رای دهند که مشخص خواهد کرد حداقل کدام حزب سنای آمریکا را کنترل خواهد کرد. دو سال آینده و نقاط مهم هالیوود برای جمع آوری پول برای ثبت نام رای دهندگان دموکراتیک در چندین کنسرت مجازی و رویدادهای زنده تلویزیونی میزبان و شرکت می کنند
منبع: star-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>