به جهت کمک کردن به در اختیار گرفتن پیستون عمده پیستون ها را طوری تراشکاری می کنند که اتاقک آن ها اندکی بیضوی شکل شود . طبق معمول پیستون ها از نحوه پاشش روغن به وسیله یك جت روغن و یا این که پاشش از روش عکس العمل ته شاتون اصلی مرحله روغن خنك كاري مي شوند. همین مدل از موتورها گشتاور را از روش فشار اعمالی به انتهای پیستون ها و رفت و برگشت آن در داخل سیلندر ایجاد می کنند. همین مقایسه تطابق خوبی را در بین جواب های المان محدود و داده های آزمایشگاهی نشان می دهد در انتها به خواسته کاهش تنش حرارتی و کاهش در اتلاف حرارت از طریق پیستون دارای ایجاد تغییرات در کالا پیستون قدام به بهبود متاع آن شده است. شیارهایي نیز بر روي گوشه و کنار پیستون تعبیه مي شود كه محل قرارگیري رینگ ها مي باشد.در صورتیكه اندازه همین شیارها بیش از حد دیتا شده در اطالاعات فنی دستگاه باشد پیستون بایستی بدون شک بده بستان گردد. پیستون یکی از قطعات متحرک و دارای موتور است که در باطن سیلندر به طور متناوب حرکت رفت و برگشتی انجام دیتا تا چهار مرحله اهمیت چرخه یعنی مکش ، حجمی ، احتراق – انبساط و تخلیه ( خروج دود) صورت گیرد. غالبا دو رینگ حجمی در دو شیار بالایی پشت نیز قرار میگیرند که کار درزگیری تمام سیلندر و پرهیز از نفوذ گازهای حاصل از احتراق را به شکل تمام انجام میدهند. رینگ هاي پیستون به دو گونه حلقه هاي كمپرس و حلقه روغني تقسیم مي شود تعداد حلقه ها در هر دسته بستگي به طراحي موتور دارد. البته با بیش تر نمودن کمی سیلیکون به آلومینیوم، این انبساط در اثر حرارت به میزان چشمگیری کاهش می یابد. در این موقعیت ممکن هست پیستون به جداره سیلندر بچسپد و به اصطلاح گریپاژ نماید . نوع های آلومینیومی به دو طریق ریخته گری و آهنگری ساخته می شوند. این پیستونها به جهت موتورهای ریز و موتورسیکلتها به کار گیری شده و به استدلال ماهیت عملکرد موتورهای دو زمانه، در معرض بارهای شدید مکانیکی و حرارتی قرار میگیرند. در همین رخ می توانیم شاهد 5000 دور بر دقیقه باشیم و همین به این معنی که سرعت به شدت بالا . دمای همین قطعه زمان حرکت بالا می‌رود و گرم میشود. پس محصول همین قطعه متناسب کلیدی موتور گزینه لحاظ ساخته و طراحی می‌شود . تراز تماس رینگهای دانسیته اساسی دیواره سیلندر از یک لایه نازک اکسید آهن یا این که کروم پوشیده می‌گردد که از سایش جداره سیلندر و رینگ دوری میکند. در اینجا بیشتر به تحلیل وب وب سایت پیستون کله قندی.

ایندکسر