[ad_1]
عضو NRPLUS عضو

اوه
بدنیا آمدن یکی از جالب ترین نتایج آخرین انتخابات ما این بود که آمریکایی ها علی رغم محبوبیت ظاهراً در حال رشد ، سوسیالیسم – یا حداقل معادل نزدیک آمریکایی آن – را رد کردند. برچسب زدن موفقیت آمیز از مخالفان خود ، زیرا سوسیالیست ها بسیاری از نامزدهای جمهوری خواه را به منظور پیروزی در رقابت ها به ویژه در مناطقی که مهاجرانی دارند که تحت رژیم های ظاهرا سوسیالیستی فرار کرده اند ، به پیروزی در مسابقات سوق دادند. سیاستمداران به سبک سوسیالیست ، حتی در ایالات مترقی مانند کالیفرنیا ، با رای گیری شکست خوردند.

بسیاری از مفسران خاطرنشان می كنند كه سوابق تعدیل جو بایدن در مجلس سنا ، دشوار است كه وی را سوسیالیست بنامند. با این حال ، این بدان معنا نیست که سوسیالیسم در همه اشکال آن[ad_2]

منبع: star-news.ir