سیاست خارجی جو بایدن باید بر اساس سیاست ترامپ باشد


عضو NRPLUS عضو

من
به شدت از انتخاب مجدد دونالد ترامپ حمایت كرد ، كه عمدتاً بر اساس دستاوردهای وی در مسائل امنیت ملی بود. ترامپ هرچه باشد ، او یک نیروی مخرب است و قرار بود سیاست خارجی آمریکا در سال 2016 مختل شود.

در دو دهه قبل از رئیس جمهور شدن ترامپ ، سیاستگذاری سیاست خارجی منجر به یک سری اشتباهات فاجعه بار شد که ایالات متحده را از موقعیت امنیتی و قدرت بی نظیر به تهدید تهدیداتی که عمدتاً آماده نبود ، کاهش داد. مردم آمریکا از این واقعیت آگاه بودند و این یکی از دلایل انتخاب ترامپ بود.

در آخرین من …
منبع: star-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>