همین شیر ها میتوانند در حالت معمولی باز NO یا این که بسته NC باشند که در صورت اعمال ولتاژ به موضع مخالف می روند. فرآورده دیافراگم شیر ها 2/2 بی آلایش از NBR میباشد که تا 100 رتبه تحمل دمایی دارد. هرکدام از مواد گفته شده یک تحمل دمایی دارا هستند و خورندگی نسبت به مواد متعدد دارا‌هستند و تحمل فشاری هرمورد هم مختلف است. اطمینان حاصل کنید که شیر به صحت مونتاژ شده است. 6- تنه شیر که تمامی اجزا را در بر می گیرد و آنان را نگه میدارد. همین شیر ها همان شیر های بی آلایش هستند که به وسیله ی نیروی برق و دارای اعمال ولتاژ بر بوبین آن‌ها تحریک میشوند. قسمت سلونوئید از یک هسته متحرک ( که به تیم هسته و غلاف محافظ آن cpm گفته می شود ) به همراه یک بوبین تشکیل می شود. به طور کلی برق بوبین شیر برقی انقطاع شده و سوزن ذیل اثر گذاری خود را شامل می شود و در بخش پشتی آن فنری وجود دارد. 3- سوکت که توسط آن سیم های انتقال برق به بوبین شیر برقی پنوماتیک متصل می شود. 9- فنر که پشت اسپول نصب شده است و در صورت قطع برق بوبین اسپول را به موضع قبل گشوده می گرداند. در شیر برقی نرمال بسته هم هنگامی که جریان الکتریکی پیستون ها را ذیل تاثیر قرار نمی دهد، این شیرها به موقعیت بسته بوده و در نتیجه از عبور جریان جلوگیری می شود. قدرت تولیدی بوسیله بوبین شیر محدود میباشد و هرچقدر بوبین بزرگتر شود تلفات مسی بوبین بیشتر می‌گردد و همین تلفات باعث ارتقاء دما در بوبین می گردد و ارتقاء دما سبب ساز گرم شدن لاک سیم ها و در غایت سوختن بوبین شیر می شود. در یک تعریف و تمجید کلی در ارتباط حیاتی بوبین باید بگوییم که یک سیم طوبل می باشد که به شکل منظم و مار پیچی منظم پیچیده شده است. به سیم پیچی که خواص مغناطیسی بالایی دارد بوبین گفته می شود که اساسی تحریک آن یک عرصه مغناطیسی ساخت می شود. این عملگر ها شیر ها را به رخ خطی و دورانی گشوده و بسته میکنند و کلیدی سه جور الکتریکی , هیدرولیکی و نیوماتیکی می باشند که جور نیوماتیکی لبریز به کارگیری ترین عملگر می باشد. همین مدل شیر ها هم از بوبین برخوردار می باشند و اهمیت یک بدنه فلزی نیز می باشند. اگر دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت دیتاها عمده در آیتم شیر برقی بخار لطفا به تماشا از وب تارنما ما.

ایندکسر