شیر فشار شکن هیدرولیک وظیفه تهیه جریان سیال در یک سیستم هیدرولیک را دارد. شیر فشار شکن به جهت در اختیار گرفتن و تهیه فشار سیالات بکار برده می شود که هم از اتلاف آب خودداری می شود و هم منجر ایمنی نتورک می شود. هم چنین شیر های فشار شکن از نظر سیال کاری به دو سته هیدرولیکی و پنوماتیک تقسیم می شوند . عدم وجود بسته بندی ساقه ، نشتی خارجی و نیز چنین مبداء اصطکاک بالا را حذف شیر فشار شکن یوشی تاکه می کند. بنابراین برای عدم رخداد مشکلات غیر قابل انتظار در فشارهای کمتر که حجم ارتقا می یابد، لطفا از لوله خروجی بزرگتری به کارگیری کنید. طول قدمت بالا، استحکام و مقاومت در برابر عوامل محیطی، از دیگر مزیت های قابل اعتنا شیر فشارشکن قلمداد می گردد. کاهش فشار بخار تا یک حد مشخصی به وسیله شیر فشار شکن صورت می گیرد. همین شیر را به هر دو شکل افقی و عمودي ( بهتر می باشد غیر از وارونه) مطابق شکل پایین می اقتدار نصب کرد. یکی ازاساسی ترین قطعات کارواش است؛شیرفشارشکن ازفشاربیش ازحدبه کارواش خودداری میکندومانع ترکیدن کارواش میشودوفشارکارواش راتنظیم میکند؛اگرشیرفشارشکن کارواش کار نکندباعث می شودپمپ کارواش ازقسمت پیچ بترکدوپیچ آن به سمت بالاپرت شود. 4- شیر انقطاع و وصلی بالا دستی جریان را بسته و فشار خروجی مناسب را حیاتی پیچاندن پیچ فنر بالایی شیر فشار شکن مطابق صورت (ساعتگرد براي ارتقاء فشار خروجی و پاد ساعتگرد جهت کاهش فشار خروجی) تنظیم کنید. تهیه و تنظیم فشار پیستونی: تهیه فشار پیستونی همانطور که از نامش پیداست با یک پیستون به جهت کارکرد شیر است. شیرفشارشکن آریا، به طور پیش فرض، بر روی فشار خروجی 3Bar تنظیم شده است. همین شیر به علت داشتن قطعات جانبی نظیر عملگر، پوزیشنر و کنترلر افت فشار متعددی را ایجاد می کند. در هنگام کارگزاری یک شیر فشار شکن نزدیک به یک بویلر، ارتقا دماي سیال منجر افزایش فشار در خروجی شیر فشارشکن میگردد. در اینجا بیشتر به بررسی وب وب سایت روش تهیه شیر فشار شکن.

ایندکسر