برای محفظه هایی که در آن در دست گرفتن دوز ضد کف طاقت فرسا است، مقادیر زیر امولسیون ممکن است گزینه بهتری باشد. غالبا، حلال های آلی با ویسکوزیته پایین شبیه به هیدرو کربن های آلیفاتیک می باشند. ضدکف که اسم های دیگر آن آنتی فوم یا این که دیفومر هست به جهت خودداری از به‌وجود داخل شدن کف در مراحل تولید از آنها استفاده می شود. این عکس ها نشانگر خروج قطرات ضد کف بهم چسبیده همراه دیگر مواد زائد از بستر ذغال فعال که سبب گرفتگی صافی های مکانیکی و مسدود شدن نا بهنگام آنها می شود را نشان می دهد. اين عکس ها نشانگر خروج قطرات ضد کف بهم چسبيده همراه ديگر مواد زائد از بستر ذغال فعال که سبب ساز گرفتگی صافی های مکانيکی و مسدود شدن نا بهنگام آن ها می شود را نشان می دهد. ۷ – حضور ضد کف در سیستم شدیدا از تفکیک کارداران مکانیکی به نسبت شیمیایی که رغبت به کف کردن دارا هستند پیشگیری می نماید اگر چه هردو پایین اثر گذاری تعدادی سکو کمتر نسبت از جاذبه سطحی واقع شده اند . در نمودار زیر تعداد و ظرفیت واحدهای تولید ضد کف در مرز و بوم به تفکیک استان آمده می باشد . ساختار کف بفوريت شروع به تخليه می شود آن گاه از اينکه لايه حباب کف ضعيف و لاغر می شود . بهبود کارآمدی یک ضدکف، تابعی از ویژگیهای مورد انتظار مصرفکننده از ضدکف میباشد و مهمترین دلیل برای بهینهسازی آن، استعمال در حالت و با مواد نخستین مناسب و دز استاندارد است. ۵ – عکس های میکروسکوپی دریافت شده مربوط به یک واحد تصفیه گاز حباب های ضد کف که در محلول آمین ذرات سولفید آهن را جذب نموده و تشکیل عده بهم فشرده ای را دیتا هست . بطور کلی می اقتدار گفت که کف عمدتاً در پروسه اولیه تصفیه به این معنی که در دیفیوژن(دیفوزیون) و در تراز یا این که مراحل استیفن ایجاد می گردد. این ضد کف ها را می قدرت به طور مستقیم یا آن گاه از این که غلظت آن را 2 تا 3 توشه مهم آب رقیق کرد، به صورت یکنواخت مخلوط نموده و استفاده کرد. از جمله معمول ترین ضد کف های سیلیکونی، پلی دی متیل سیلوکسان یا PDMS می ضد کف غیر سیلیکونی باشد. مواد پخت و شستشو ، رنگ آمیزی و کامل شدن کف زیادی تولید میکنند و در نتیجه پاره گی پارچه و ساخت لکه های خشک روی کف ساخت میشود.

ایندکسر