عملیات Warp Speed ​​موفقیت نبوغ آمریکایی


عضو NRPLUS عضو

R
غیر عادی بر نیویورک تایمز گزارشی عمیق در مورد موفقیت مشارکت دولتی و خصوصی برای تولید واکسن ویروس کرونا منتشر می کند. این برنامه تحت عنوان Operation Warp Speed ​​، منابع دولت آمریكا را به كمك به شركتهای خصوصی در طراحی ، آزمایش و توزیع واكسیناسیون موثر بر علیه COVID-19 اختصاص داده است. مهلت مقرر: یک سال پس از ظهور ویروس در ووهان ، چین.

و این اتفاق افتاد همانطور که انتظار می رود اگر FDA ظرف چند هفته استفاده اضطراری از Pfizer را بدهد ، اولین تیرها قبل از سال نو به سمت کارکنان بهداشتی درجه یک شلیک می شود. پایان همه گیری در است
منبع: star-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>