1. سرعت رویش بالایی دارند. سرطان سینه از وقتی شروع می شود که سلول های پستان رشد بیرون از در دست گرفتن داشته باشند. این فقط طریق مسلم به مراد آشکارسازی سرطان سینه موي سينه ي مردان است. روش های معالجه ژنیکوماستی مختلف میباشد در صورتی که سایز خیلی بزرگ نباشد می توانیم از طریق ساکشن یا این که لیزر لیپولیز به جهت معالجه به کار گیری کنیم .ساکشن در همین نصیب به برهان سفت بودن همین حوزه‌ ممکن است پاره ای طاقت فرسا باشد قبل از ساکشن در صورتی که از لیزر لیپولیز بخواهیم استعمال نماییم بافت را نرم خیس می نماید و ساکشن همین منطقه سهل وآسان تر انجام می شود. در‌حالتی که در ماموگرام، مشکوک به سرطان باشیم، تصویربرداری های دیگر سینه یا این که مثال برداری پستان (بیوپسی پستان) به مراد انتخاب مثال از بافت و امتحان ذیل میکروسکوپ می بایست رخ گیرد. ٣. توان تهاجم به بافت های دیگر یا این که متاستاز (انتشار) دارند. برداشت قلیل اهمیت برش دوباره معالجه می گردد اما برداشت بیش از ترازو مستلزم فلپهای چربی (انتقال چربی از ناحیهای از تن به ناحیهی دیگر که به علل گوناگون از فی مابین رفته باشد) یا این که تزریق چربی است. ژنیکوماستی در اثر تغییر‌و تحول در تراز آندروژن ها (هورمون های مردانه) در بدن ساخت می شود، همانطور که ممکن می باشد در مقطع بلوغ صورت دهد. گاهی همین حادثه در مردان بالغ که حتی مالک فرزند میباشند هم صورت می دهد که باید به برهان به نیز تناول کردن تعادل هورمون های جنسی آیتم باز‌نگری و درمان قرار گیرد. مصرف داروهای زیبایی اندام: مصرف اینگونه داروها باعث کاهش هورمون های مردانه می گردند. چندین از داروها می توانند سبب ژنیکوماستی شوند. احتمال ابتلا به سرطان پستان در مردان به پهناور یا این که ریز بودن پستان بستگی ندارد، تبارک شدن سینه در برخی از مردان ممکن میباشد حادثه افتد که خویش عارضه ای جداگانه از سرطان پستان می باشد که در اصطلاح علمی ژنیکوماستی نامیده می شود. بزرگی غدد پستان در مردان چندان خطر آفرین نیست و غالبا انسان را از الحاظ کم عقل زیر اثر گذاری قرار می دهد اما سرطان پستان در مردان زیاد خطر آفرین می باشد. سن بالا: افزایش سن دلیل مهمی در ساخت سرطان سینه در مردان است. ماموگرافی به تنهایی نمی تواند وجود سرطان را در منطقه غیر طبیعی ثابت کند. جدا مصرف آن ها تا حد متعددی رویش غیر طبیعی سینه ها را کمتر می دهد و ممکن میباشد نیازی به انجام فعالیت جراحی کوچک نمودن سینه مردان نباشد.

ایندکسر