[ad_1]
عضو NRPLUS عضو

آ
ضبط به عنوان IX اصلاحات فدرال در قانون آموزش قانون حقوق شهروندی از 1972 ، “هیچ شخصی در ایالات متحده نمی تواند از هیچ برنامه آموزشی محروم ، محروم یا تبعیض آمیز باشد. یا فعالیتی که کمک مالی فدرال دریافت می کند. “

در دهه های گذشته از تصویب این قانون ، دادگاه ها حکم دادند که تبعیض جنسی می تواند جرم جنسی محسوب شود در صورتی که منجر به عدم دسترسی زن به آموزش شود. در سال 1999 ، دیوان عالی کشور رأی داد Davis v. مونرو که آستانه چنین تخلفی چنین است[ad_2]

منبع: star-news.ir