به منظور پرهیز از ایجاد این نقص‌ از شیر فشارشکن استفاده می شود . همین جور یک پیستون بوده که در قسمت عملیاتی شیر کلیدی کارگزاشتن می شود و به طور گسترده در خطوط بخار به کار رفته و در دست گرفتن بالایی در کمتر فشار یا این که کمتر را دارد نین مقاومت فوقالعادهای از مقادیر اندک تا مقادیر متعددی جریان را داشته و شیر با بوسیله پیستون در دست گرفتن می گردد و کاربرد آن در: ساختمان سازی، تجهیزات تهویه مطبوع، امکانات سایت، آبیاری، می باشد. همین مدل یک دیافراگم تبارک بوده که شیر اصلی را به فعالیت انداخته و جور شیر مقدارcv بالایی دارد که نوسان کمتر فشار را در اختیار گرفتن می کند و به دست کم می رساند و به علت در اختیار گرفتن نرخ جریان بالا مهم توجه به اینکه شیر اهمیت به وسیله دیافراگم پهناور در اختیار گرفتن میشود قادر به کمتر فشار متعددی می باشد و کاربرد آن در: ساختمان سازی، امکانات سایت، تجهیزات تهویه مطبوع، می باشد. گزینش سایز بزرگتر از حد واجب برای شیر ها علاوه بر اینکه افزایش هزینه دارد منجر فرسودگی سریعتر شیر می گردد زیرا در بارهای ناچیز شیر مجبور می می بایست در موقعیت نزدیک به بسته کار کند به این علت تولید فاصله کوچک در بین نصیب بلاگ شیر و نشیمنگاه آن سرعت در این قسمت زیاد می شود و سبب خورده شدن و همچنین باریک شدن قسمتهای داخلی میشود. 2. در رخ کمتر فشار ورودی سیال از فشار تنظیمی اولیه ، پایلوت نسبت به شرایط اول عمده گشوده می شود و سبب گشوده شدن مجرای اساسی شیر می شود و جریان بیشتری عبور می کند تا فشار خروجی ثابت بماند. از آنجاییکه بعد ها فنر طراحی شده دوچندان پهناور بود (قطر مفتول 22 میلیمتر) بدین ترتیب طرح نخستین مطلوب به حیث نمی رسید. طراحی آن ها دوچندان ساده و اهمیت هزینه ناچیز انجام می شود. این قطعه به صورت مداد فشار مضاعف را به فشار اندک و ثابت خروجی تبدیل کرده و در صورتی که در نتورک بعد از آن از شیر فشار شکن مصرف آب وجود نداشته باشد به جهت جلوگیری از انباشته شدن آن را به طور اتوماتیک جدا می کند. از خصوصیت ها و کاربردهای شیر فشارشکن می توان به موارد ذیل اشاره کرد . بسته به نوع سیال مانند بخار، گاز یا مایع، می اقتدار تی شرت (یک وسیلهی آببندی) را به فنر بیش تر کرد تا اثر فشار برگشتی را از دربین ببرد. در این نحوه شیرهای فشار شکن را بصورت سری و پشت سرهم در خط می بندند که باعث کمتر فشار در چندین تراز می شود. یک عدد از بزرگترین و شایع ترین مشکلات در اطفای حریق خصوصا در ساختمان های بلند و تعدادی طبقه ، افت فشار در سیستم هوزریل و لوله کشی میباشد . برای برطرف کردن این مشکل می بایست فشار پمپ را در طبقات ذیل ارتقا دهیم و همین قشار منجر فساد در اتصالات لوله کشی می شود . در اینجا اکثر به تحلیل وب تارنما فشار شکن هیدرولیک چیست.

ایندکسر