کلیدی کارگزاری نوار دمپر در کناره تیغه دمپرها، هوابندی و کارایی دمپر را میتوان بهبود داد. دمپرها را می قدرت به شکل دستی (برای موازنه ی هوا و انجام تنظیمات) حرکت داد. ممکن می باشد دمپر بر روی خط اساسی نتورک هوا قرار گیرد و یا این که ممکن میباشد بر روی هر خط فرعی اتاق به اتاق دمپر نتورک قرار گیرد تا هوای ورودی به اتاقی که بلااستفاده است مسدود گردد و یا هوای ورودی (هوای گرم یا این که سرد) به هر اتاق تهیه گردد. دمپرهای دستی توسط گونه دمپری که بر روی فضای بیرونی دمپر تعبیه شده میباشد تنظیم می شوند. اضطراری به ذکر است دمپر ضدحریق علاوه بر حالتِ فیوز حرارتی، به وسیله ی یک دسته دمپرِ برقی که به یک سنسور دود و حرارت متصل هست می تواند فعال شده و مسیر عبورهوای دمپر مسدود شود. حلقه لاستیکی انرژی ارتعاشیِ (انرژی جنبشی) دریافتی را به انرژی گرمایی تبدیل می کند و به این ترتیب ارتعاش میل لنگ دفع می شود. دمپر از فساد مواد غذایی که داخل فریزر وجود دارند، دوری می کند. ادله دیگر استفاده از این دمپر در این گونه موتورها این می باشد که نیروهای وارد بر میل لنگ از طرف شاتون، نظیر موتورهای خطی در یک جهت نیست، بلکه زاویه بین نیروهای وارده برابر اساسی زاویه V موتور است (این زاویه اغلب ۶۰ یا ۹۰ رتبه است). دمپرهای اتوماتیک یا موتوری همچنین ممکن میباشد توسط یک solenoid (سولنوید: یک سیمپیچ به رخ استوانه می باشد که به طور معمول ارتفاع آن بیشتر از قطرش است و وقتی که جریان الکتریکی از آن میگذرد در آن میدان مغناطیسی ایجاد می شود و بنابر ضابطه لنز دارای تغییر میزان جریان در برابر تغییر‌و تحول جریان مقاومت میکند.) کنترل شوند و زاویه جریان هوا توسط سیگنال هایی مثل سیگنال هایی که از ترموستات به اکچواتور (عملگر) دمپر به مراد تهیه و تنظیم جریان هوای مطبوع می رود، کالیبره شده و موقعیت محیطی آن فضا را کنترل کند. موتور دمپر هوا در دمپرهایی که مورد حرارت در بدنه تاثیرِ مستقیم ندارد بصورت مستقیم می تواند به بدنه دمپر هوا ی گرد متصل گشته و عمل نماید، البته در مواردی که در دمپر در مسیرهایی قرار می گیرد که حرارت بدنه، دمپر را تحت اثر گذاری قرار می دهد، لزوماً بایستی از لایه های عایق حرارتی و کاورِ دمپر استفاده نمود و تا حدِ قابلیت طولِ شفتِ دمپر را از حدِ بی آلایش بلندتر در حیث گرفت که موتور دمپر بیشترین مسافت را از سطحِ اصلیِ دمپر هوا پیدا کند تا موتور دمپر از هرگونه زخم در امان بماند. ساختارِ کادر و فریمِ دمپر هوابُر نیز مشابه دمپر موازی می باشد، اما به لحاظِ بدنه به طور کامل متفاوت از دیگر گونه های دمپرها می باشد. دمپرهای اتومات معمولا از یک سری پره های مرتبط واقع در یک کانال یا این که روزنه تشکیل شده است. این پره ها هنگامی که در حالت عمود بر جریان هوا قرار گیرند، راه و روش عبور هوا را از یک شبکه یا این که روزنه سد می کنند. معمولا از مدل خودکار می باشد که توسط مو تور دمپر به حرکت در می آید. محرک های دمپر ها دو دسته است: نیومتیک (که به وسیله فشار هوا به حرکت در می آید) و الکتریک. وقتی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در ارتباط با دمپریدون وب وبسایت خود باشید.

ایندکسر